Aanvullende informatie

De vereniging

De Vereniging Borstvoeding Natuurlijk (VBN) is in 1978 als vrijwilligersorganisatie opgericht, in een tijd dat borstvoeding op de achtergrond was geraakt. Door het ontwikkelen van Nederlandstalige informatie over borstvoeding, en door middel van een netwerk van ervaringsdeskundigen die ondersteuning bieden aan andere moeders die borstvoeding (willen) geven, streeft de vereniging ernaar dat borstvoeding weer als de normaalste zaak van de wereld wordt beschouwd. De vereniging telt rond de 800 leden, waaronder meer dan 100 medewerkers die zich als vrijwilliger inzetten om de doelstelling te verwezenlijken. De meeste medewerkers zijn contactpersonen: moeders die zelf borstvoeding hebben gegeven en de opleiding tot contactpersoon hebben gevolgd.

Contactpersoon worden

De kerntaken van contactpersonen zijn voornamelijk gericht op het informeren en ondersteunen van moeders, onder andere door het beantwoorden vragen per e-mail, in onze besloten Facebookgroep of op het Borstvoedingsforum, of via de telefoon. Contactpersonen kunnen informatiebijeenkomsten organiseren voor zwangeren of voedende moeders en betrokken zijn bij lokale Borstvoedingcafé’s. Ze vertegenwoordigen de VBN tijdens kraammarkten of beurzen en waar toepasselijk bij regionale overleggen. Ze zijn ook inzetbaar voor de nodige ondersteunende of bestuurlijke taken binnen de vereniging.

Opleiding

De opleiding bevat een combinatie van scholing en zelfstudie en bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Je start met een oriëntatietraject door de ledendag bij te wonen. Daarna begin je met de opleiding. De theorie wordt aangereikt via een aantal workshops verdeeld over drie scholingsdagen, die twee keer per jaar plaatsvinden in Culemborg. De te lezen literatuurlijst geeft inhoud aan de noodzakelijke theoretische basiskennis en biedt mogelijkheden voor verdieping. Gedurende het opleidingstraject moet een aantal bijbehorende schriftelijke opdrachten worden gemaakt en een praktijkgedeelte worden doorlopen (stages).

Naast het vergaren en/of uitbreiden van je inhoudelijke kennis over borstvoeding is ook het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden op het gebied van formuleren, luisteren en groepswerk een essentieel onderdeel van de opleiding.

Vanwege het voornamelijk digitale werkveld van de VBN, wordt veel aandacht besteed aan digitale communicatie, waarbij goede schriftelijke vaardigheden onmisbaar zijn.

Verder verwachten we dat je je verdiept in de vereniging en haar werkwijze.

De opleiding vraagt de nodige tijd en aandacht. Afhankelijk van het tijdstip van aanmelding en de persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld de beschikbare tijd en individuele inzet, kan het opleidingstraject anderhalf jaar duren (de gemiddelde looptijd is 22 maanden). Je bent er in ieder geval minimaal enkele uren per week mee bezig, met pieken in aanloop naar de inlever-deadlines voor (stage-)opdrachten. 

Bijscholing

De bijscholing van contactpersonen is een garantie voor de kwaliteit die we als VBN willen leveren. Eenmaal contactpersoon, word je daarom verplicht om je kennis en vaardigheden op peil te houden door jaarlijks minimaal één scholingsdag bij te wonen en het bijscholingstraject te volgen zoals vastgelegd door de Scholingcommissie. Vanzelfsprekend word je geacht om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen via de verschillende VBN-publicaties en waar toepasselijk door deelname aan regiobijeenkomsten.

Kosten


Toegang tot de scholingsdagen is gratis. De aanschaf van een nieuwe set brochures, die de basis vormt van de VBN-literatuur, is op de eerste scholingsdag verplicht. Andere verplichte literatuur is digitaal beschikbaar. Aanvullende literatuur is te leen via de VBN-bibliotheek. Sommige kosten die in verband met de opleiding zijn gemaakt (bijvoorbeeld reiskosten naar scholingsdagen en stageadressen), kunnen, na overleg, geheel of gedeeltelijk worden gedeclareerd bij de penningmeester.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding tot contactpersoon, verwachten we dat je aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • Je bent lid van de vereniging

  • Je onderschrijft de doelstelling en standpunten van de vereniging

  • Je hebt minstens zes maanden borstvoeding gegeven, niet langer dan 10 jaar geleden

  • Je bent niet beroepsmatig bezig als borstvoedingdeskundige of van plan om dat te worden

  • Je hebt een oriëntatietraject afgelegd

Lid worden

Door middel van hun contributie leveren leden een belangrijke financiële bijdrage aan ons werk; hierdoor kunnen we bijvoorbeeld de kosten van de opleiding laag houden. Als je nog geen lid bent, kun je dat hier eerst regelen. Zodra je de contributie hebt betaald en je een lidnummer hebt, kun je je aanmelden voor het oriëntatietraject van de opleiding.

Meer over de doelstelling en het beleid van de vereniging lees je in de statuten.

Borstvoedingservaring

De kracht van de vereniging ligt onder andere in de ervaringsdeskundigheid van haar contactpersonen. Het is dan ook alleen mogelijk om deel te nemen aan de opleiding als je zelf aan minstens één kind minimaal zes maanden borstvoeding hebt gegeven en als deze ervaring niet langer dan tien jaar geleden is. Dit criterium hanteren we omdat juist de ondersteuning vanuit die ervaring (starten met borstvoeding, borstvoeding als onderdeel van je dagelijkse leven, introductie van vast voedsel) van grote betekenis is voor andere moeders die borstvoeding (gaan) geven. Om deze reden is het voor een moeder die uitsluitend afgekolfde moedermelk heeft gegeven helaas niet mogelijk om contactpersoon te worden.  

Vrijwilligers

Het is een essentieel kenmerk van de VBN dat we zonder winstoogmerk onze diensten aanbieden als vrijwilligers. Als je na het oriëntatietraject je eerste scholingsdag bijgewoond hebt, wordt je geacht om de Gedragscode te onderschrijven en je er als medewerker van de VBN aan te conformeren. Eén van de uitgangspunten van de Gedragscode is dat het niet mogelijk is om bepaalde betaalde werkzaamheden die een overlap hebben met het werkveld/borstvoeding te combineren met vrijwilligerswerk voor de VBN.

Oriëntatietraject

Om een goed beeld te kunnen vormen van de werkzaamheden van een contactpersoon, is het van belang dat je je verdiept in de vereniging en een oriëntatietraject doorloopt. Het bijwonen van de ledendag en het meelezen met onze besloten Facebookgroep zijn een ideale voorbereiding, naast het lezen van de achtergrondinformatie op onze website. De tijd tussen de ledendag en de eerste scholingsdag kun je gebruiken om eventueel bijeenkomsten in je regio bij te wonen, of mee te lezen met een regionale mailinglist zodat je inzicht krijgt in het reilen en zeilen van de vereniging en je met een realistische verwachting aan de opleiding kunt beginnen.

Heb je interesse in de opleiding, dan nodigen we je graag uit om via dit formulier contact met ons op te nemen. We zullen je dan in contact brengen met je regiocoördinator, die je verder kan helpen om je oriëntatietraject in te zetten.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen via opleiding@borstvoedingnatuurlijk.nl of bellen met Maaike Dessens 074-3767016.

April 2017