Programma

Programma

09:00 - 09:25 uur Ontvangst en koffie of thee

09:30 - 10:00 uur Opening

10:00 - 11:30 uur Workshopronde 1, keuze uit de volgende workshops:

1. Namens de VBN (bedoeld voor leden die overwegen om cpio te worden)

Alle VBN contactpersonen werken volgens een Gedragscode, het huishoudelijke reglement en de VBN-standpunten  Een gedegen kennis hiervan de is een belangrijke eerste stap in het begrijpen van hoe de VBN functioneert en vanuit welke basisprincipes wij werken. In spelvorm wordt gediscussieerd over een aantal stellingen. Deze workshop is een aanrader als je van plan bent de opleiding tot contactpersoon te gaan doen.

2.Te veel melk, Jaqueline Terpstra, IBCLC

Jaqueline Terpstra vertelt in deze workshop over de symptomen, risico’s, eventuele oorzaken en oplossingen voor dit “luxe probleem”.

 

11:30-11:45 paue


11.45 - 13.15 uur Workshopronde 2, keuze uit de volgende workshops

3. Afkolven, Karin de Graaf IBCLC

Steeds vaker kolven moeders in de kraamweek. Ook voor een zieke of premature baby wordt met grote regelmaat gekolfd. Een duidelijk beleid en een goede kolf zijn hierbij uiteraard belangrijk. Handen blijken zéér goed te werken als kolf. Afkolven met de hand krijgt vanuit de stichting Zorg voor Borstvoeding steeds meer aandacht, maar wordt in de praktijk nog niet vaak ingezet. Daarom wordt in deze workshop ‘kolven zonder kolf’ besproken aan de hand van filmpjes en onderzoeken over dit onderwerp. Daarnaast gaan steeds meer vrouwen na hun verlof kolven, om zo de borstvoedingsrelatie met hun kind in stand te houden. Welke manier van afkolven is handig voor welke situatie?

 

4. De borstvoeding bestaat niet, Myrte van Lonkhuijsen  IBCLC

Borstvoeding geven is geen statisch gegeven. Het is een (leer-)proces tussen moeder en kind en in sommige situaties is er (behalve de vader) een derde persoon bij betrokken als coach. Aan de hand van casuïstiek bespreekt Myrte in deze workshop welke factoren het proces kunnen beïnvloeden en op welke wijze.


13.15 - 14.15 uur Lunchpauze

14.15 - 15.45 uur Workshopronde 3, keuze uit

5. Weigeren van borst of fles,  Myrte van Lonkhuijsen  IBCLC

De lactatiekundige zal ingaan op beide onderwerpen. Baby’s kunnen op verschillende leeftijden en om verschillende redenen de borst of de fles weigeren en wat valt daaraan te doen. In deze workshop wordt ingegaan op de informatie die contactpersonen kunnen geven aan ouders over dit thema.

 

6. Raakt nabijheid steeds verder weg? Marianne Vanderveen IBCLC

Biologisch gezien vallen mensen binnen de groep van zoogdieren en dus zou je verwachten dat borstvoeding ook voor mensenkinderen de normaalste zaak van de wereld is. Dat blijkt in de praktijk vaak anders te liggen. Vanuit de fysiologie van borstvoeding en zorggedrag blijkt telkens weer hoe vormend de vroege levensfase is. Toch blijft borstvoeding een moeilijk bespreekbaar onderwerp en in het dagelijks leven van jonge ouders is er vaak zo weinig tijd om te groeien in deze verantwoordelijke en inspirerende nieuwe rol. Als lactatiekundige en antropoloog zal Marianne een aantal aspecten van het vroege ouderschap onder de loep nemen. Hoe kan de fysiologie leidend worden gemaakt bij het bepalen van zowel ouderlijk als zorgverleners- en overheidsbeleid in de zorg rondom borstvoeding? En welke antropologische aspecten spelen daarbij een rol? Deze workshop zal op wat bredere wijze aandacht schenken aan de rol van borstvoeding in de samenleving en het ouderschap.

 

15.45 - 16:00 uur Afsluiting

Inschrijven? Hier vind je het formulier.

Aansluitend vindt om 16:00 een extra algemene ledenvergadering plaats